Work with us!

อัพโหลด Resume ของท่าน (สำคัญมาก โปรดอัพโหลด Resume)

What's 28IME ?

International Marketing Experts of Topica Edtech Group (Thailand)

Make your future brighter than before

"Digital Marketer at TOPICA Edtech Group Thailand"

28IME เป็นโครงการเพื่อเฟ้นหาบุคลากร ฝึกอบรม และ ผลักดันให้ผู้เข้าร่วมเป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Marketing ของ TOPICA Edtech Group [Thailand]


โครงการถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ โดยผู้สมัครจะได้รับการอบรมและสำเร็จหลักสูตร ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing ของ

TOPICA Edtech Group, Facebook และ Google หลังจบหลักสูตรการอบรม 

ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเพื่อเป็นหัวหน้าทีม หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing.

TOPICA Edtech Group คือ ผู้นำด้านการศึกษาออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีพนักงานเต็มเวลา 1,000 คนและผู้สอนไม่เต็มเวลา 1,800 คน ในประเทศสิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

TOPICA Edtech Group

Topica Uni ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 11 แห่ง ซึ่งรวมถึงสถาบันระดับชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนาม เพื่อจัดโปรแกรมระดับปริญญาตรีคุณภาพสูงผ่านทางออนไลน์ Topica Native จัดคอร์สติวการพูดภาษาอังกฤษออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม และเป็นที่แรกในโลกที่เปิดตัวแอพพลิเคชั่นติวการพูดภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์ม Augmented Reality ส่วน Topica Edumall คือแพลตฟอร์มชั้นนำที่จะถูกเผยแพร่สำหรับคอร์สระยะสั้นและระยะยาวของ Topica รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบุคคล

ที่สามด้วย

ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ

28IME เป็นโครงการเพื่อเฟ้นหาบุคลากร ฝึกอบรม และ ผลักดันให้ผู้เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้าน Digital Marketing ของ Edumall Thailand 

โดยโครงการจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ

Phase 1:

การฝึกขั้นพื้นฐาน

กับผู้เชี่ยวชาญ

Digital Marketing

Phase 2:

ทดลองสนาม

การทำแคมเปญ์ออนไลน์

Phase 3:

อบรมเป็นผู้จัดการ

หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้าน Digital Marketing

รู้รอบด้านเกี่ยวกับ Digital Marketing และมีทักษะในการวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มลูกค้า

เพิ่มศักยภาพด้าน Online Marketing 

  • เติมความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย
  • เรียนรู้การวางแผนการตลาด เพื่อใช้วิเคราะห์ช่องทางออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ
  • เรียนรู้วิธีการสร้าง Content ให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ความท้าทายที่รอคุณอยู่!

รู้รอบด้านเกี่ยวกับ Digital Marketing และมีทักษะในการวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มลูกค้า

1. Learning

เรียนรู้หลักการ และการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ (Facebook, Google, Taboola, ... ) 

2. Improve the Potential

การใช้เครื่องมือวัดผลต่างๆ 

(Google Analytics, Database system, ... ) เพื่อประมวลประสิทธิภาพของโฆษณา

3.Creative Content

ฝึกเขียนโฆษณา เรียนรู้ที่จะสร้างคอนเทนท์แบบต่างๆ ให้เหมาะกับกลุ่มคนแต่ละวัย

4. Social Network

เรียนรู้การพัฒนาสื่อพัฒนาสื่อในสังคมออนไลน์และกิจกรรมเพื่อรับฟังเสียงตอบรับต่างๆ

5. Development

ค้นคว้าและพัฒนาช่องทางการโฆษณาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการตลาด (การเขียนโปรแกรมการให้คะแนนนำร่อง ... )

6. New Technology

มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจาก Facebook และ Google เพื่อพัฒนาความรู้และทดลองการใช้เครื่องมือแบบใหม่ๆ (Chatbot, โฆษณาแบบไดนามิก ... )

โอกาสสร้างรายได้อย่างไม่สิ้นสุด พร้อมสวัสดิการที่น่าสนใจ 

✔   กว่า 60 % ของพนักงานที่เติบโตในหน้าที่การงานเดิม ในอายุงานเพียง 6 เดือน

✔   เงินช่วยเหลือเดินทางสูงสุด 5,000 บาท*

✔   ประเมินผลงานเพื่อปรับเพิ่มฐานเงินเดือนและรับโบนัสทุกๆ 6 เดือน

✔   ค่าล่วงเวลา 150% และ  200% ของเงินเดือน หากมาปฏิบัติงานในวันเสาร์

✔   ทริปท่องเที่ยวประจำปี


(ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์) 

บาท

เงินเดือน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Top English (Thailand) Co.,Ltd. (Head office)

Room 11-07,Chartered Square Building 152,

11th Floor, North Sathon Road,Silom,Bangrak, Bangkok 10500

E-mail: hr@topica.asia  Tel.097-173-0496

Contact